Çfarë është një motor magnet i përhershëm?

2021/03/23

Çfarë është një motor magnet i përhershëm?

Motori i magnetit të përhershëm përdor magnet të përhershëm për të gjeneruar fushën magnetike të motorit. Nuk kërkon spirale ngacmimi ose rryma ngacmimi. Ka efikasitet të lartë dhe strukturë të thjeshtë. Shtë një motor i mirë për të kursyer energji. Me ardhjen e materialeve magnet të përhershëm me performancë të lartë dhe zhvillimin e shpejtë të teknologjisë së kontrollit. Zbatimi i motorëve magnet të përhershëm do të bëhet më i gjerë.